Pinkijeva, Divoš

Prodaja:  €15,000

Plac sa tovilištem (za 100 kom svinja) registrovano do 150 kom, i 3 (tri) silosa za 8,5 vagona kulture u zrnu sa pužem za utovar, PLAC 20 ari

CENA NIJE FIKSNA!

Više informacija...